Interessante links

Hieronder vindt u een overzicht van enkele interessante links die u kunt gebruiken voor het opzoeken van bepaalde wetgevingen (zowel op Belgisch niveau, als op Europees niveau).

   • Belgisch Staatsblad (integrale teksten online te raadplegen): http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

   • VITO (milieuwetgeving): www.emis.vito.be

   • Vlaamse Codex (toegang tot de wetgeving van de Vlaamse Gemeenschap): www.codex.vlaanderen.be

   • Waalse Codex (toegang tot de wetgeving van het Waalse Gewest): http://wallex.wallonie.be

   • Raad van State (arresten te vinden via zoeksysteem): www.raadvst-consetat.be

   • EUR-LEX (recht van de Europese Unie): http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm

 

Belgische wetgeving
Europese wetgeving
Omzendbrieven FAVV

Een algemeen overzicht van de Belgische diervoederwetgeving kan u hier raadplegen.

De Europese diervoederwetgeving hebben we voor u hier opgelijst.

Hier zijn de omzendbrieven van het FAVV omtrent dierlijke producten verzameld.

 

 

 

Met de steun van

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |