Uitdagen en toekomstvisie van de mengvoederindustrie

De mengvoedersector staat voor een hele reeks uitdagen. Deze worden nader toegelicht tijdens een interview op PlattelandsTV, waarin ook de toekomstvisie van de mengvoederindustrie wordt weergegeven.

 

    

Wat doen we?

BFA behartigt de belangen van al haar leden (kern- en mengvoederfabrikanten) op alle beslissings- en overlegniveaus zoals bij Europese, nationale en regionale overheden, landbouworganisaties, onderzoekscentra, andere federaties en organisaties waarin BFA vertegenwoordigd is.

Onze missie uit zich dan ook in volgende punten:

 

 

 

 

 

Proactief beleid inzake voederveiligheid:

 • Gevarenanalyse van voedermiddelen (feed for food), additieven, voormengsels, mengvoeders, ...
 • Een gerichte controle via onze Sectorale Bemonsteringsplannen (voedermiddelen, additieven, voormengsels, mengvoeders, coccidiostatica, gemedicineerde voeders, zink, export, petfood, ...) Alle leden nemen eraan deel.
 • Crisismanagement en een goed traceerbaarheidssysteem
 • De uitwerking van een crisisdraaiboek, waarmee onze leden een crisis zo optimaal mogelijk kunnen beheren
   

Zorg voor de kwaliteit:

 • FCA als kwaliteitsstandaard voor dierenvoeding (via OVOCOM vzw)
 • Uitwisselbaarheid met buitenlandse systemen (GMP+, FEMAS, QS, KAT) (Horizontaal: FamiQS, EFISC, GTP)
   

Oog voor het milieu met o.a.:

Techniek en innovatie:

 •  Fijndoseersysteem op vrachtwagen
 •  Elektronisch voorschrift
   

Andere dienstverlening:

 • Breed opleidingsaanbod inzake milieu en kwaliteit
 • Opvolging van Europese en Belgische wetgeving rond dierenvoeding
 • Ondersteuning in juridische dossiers en exportactiviteiten
 • Organiseren van interne werkgroepen met experten uit de sector
 • Gerichte communicatie naar de leden en externe doelgroepen toe via de website, wekelijkse nieuwsbrieven (Beme.Flash en Analyse.Flash), (statistische) jaarverslagen, projecten, …
 • Polis productaansprakelijkheid en salmonellafonds voor pluimvee
 • Aanpakken mestproblematiek

 

Meer weten over onze sector? 
Raadpleeg hier de Facts & Figures: de concrete cijfers en meer over productieprocessen en de samenstelling van dierenvoeding.

 

Wie zijn we?
Structuur
Werkgroepen
Contact

Meer informatie over de geschiedenis van BEMEFA is hier te lezen.

Hier kan u meer lezen over structuur waaruit BEMEFA bestaat.

De verschillende werkgroepen die BEMEFA heeft gecreëerd om de thema's die de mengvoedersector aanbelangen te bespreken zijn hier opgelijst.

Contact opnemen met BEMEFA kan u hier.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |