Wie doet wat?

 

  

Yvan Dejaegher  Directeur-Generaal

Yvan is sinds 1988 werkzaam bij BEMEFA. Als Directeur-generaal staat hij in voor het sociale, financieel en personeelsbeleid. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor crisiscommunicatie, internationale onderhandelingen, kwaliteitssystemen, verzekeringspolissen,... Yvan treedt op als woordvoerder en vertegenwoordigt BEMEFA in ondermeer OVOCOM, Fefac, Grondstoffenfonds, FAVV, Belpork, Fonds Landbouw & Visserij, Unizo, Vilt, IFSA, Mestbank, Vegaplan en nog veel meer.

 

Hilde Van Nieuwenhuyzen Management Assistant 

Hilde is sinds oktober 2015 van start gegaan bij BEMEFA als management assistant. Zij stelt dan ook alles in het werk om voor een vlot agendabeheer te zorgen en is eveneens de persoon achter ons algemeen infoadres. Op dit adres kan u trouwens steeds terecht voor al uw vragen met betrekking tot onze dossiers. Hilde is ook de logistieke draaischijf binnen BEMEFA.

contact: info bemefa be

 

Karen Kerckhofs – Beleidsmedewerkster voedselveiligheid, kwaliteit en crisismanagement

Karen maakt sinds augustus 2006 deel uit van het BEMEFA-team. Aanvankelijk nam Karen de communicatie op zich waarna ze in 2013 verantwoordelijk werd voor voedselveiligheid, waaronder de verschillende bemonsteringsplannen van BEMEFA (voedermiddelen, additieven, petfood, ...). Karen coördineert de risicoanalyses (werkgroep HACCP) en is eveneens het aanspreekpunt voor het crisismanagement. Daarnaast vertegenwoordigt Karen BEMEFA bij het FAVV, Fefac, VNA, enz.

 

Eline Overvoorde  Administratief Medewerker

In maart 2008 is Eline aan de slag gegaan bij BEMEFA. Eline staat in voor de praktische opvolging van de ingeplande analyses in het kader van de diverse bemonsteringsplannen en convenanten van BEMEFA. Zij voert de analyseresultaten in het online systeem in en kijkt na of de resultaten voldoen aan de gestelde normen. Verder kunnen de leden bij haar terecht voor vragen omtrent het versturen van de stalen, de interpretatie van analyseresultaten en andere praktische vragen over de bemonsteringsplannen. Ten slotte staat Eline ook in voor de opvolging van de planning (herinneringen, aanpassingen, …) en maakt zij samen met Karen de kwartaaloverzichten klaar voor rapportage naar andere instanties toe (FAVV, Ovocom, …).

contact: analyses@bemefa.be

 

 

Liesbeth Verheyen – Beleidsmedewerkster milieu, duurzaamheid en arbeidsveiligheid

Liesbeth heeft BEMEFA’s technisch team in december 2012 versterkt en sindsdien zet ze zich steevast in voor de dossiers rond milieu en duurzaamheid. Liesbeth zal u alles weten te vertellen over stofexplosie, het preventieplan verpakkingen en de mestproblematiek (MAP, mestverwerking, enz.). Tevens volgt zij de dossiers op rond arbeidsveiligheid, energie en het platform maatschappelijk verantwoorde diervoederstromen. BEMEFA wordt door Liesbeth vertegenwoordigd in VCM, SALV, OVAM, de Mestbank, het Fonds Landbouw en Visserij en nog veel meer.

 

Joachim Vrancx – Medewerker analytische en statistische verwerking

Sinds april 2016 heeft Joachim het BEMEFA-team vervoegd om de statistische verwerking van gegevens (productie, prijzen,….) in goede banen te leiden. Joachim coördineert de bemonsteringsplannen Lastenboek Plantaardig, Laag-nutriëntenvoeder convenant en Zink. U kan eveneens bij Joachim terecht voor al uw vragen over de salmonelladossiers (voor braadkippen) en de benchmarking van de productie van gemedicineerde voeders (elektronisch voorschrift, fijndoseersysteem, enz.). Ten slotte zorgt Joachim ook voor de inhoudelijke aanzet van de BEMEFA-presentaties.

 

VACATURE – Adviseur diervoedingsbeleid

Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor de dossiers export, dierengezondheid, de diervoederwetgeving en gemedicineerde voeders. Hij/zij vertegenwoordigt BEMEFA voor deze dossiers bij het FAVV. Ten slotte neemt hij/zij ook het secretariaat waar voor KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders).

Neem contact op via info bemefa be voor meer info.

 

Griet Van Asschot – Medewerker diervoedingsbeleid

Griet is sinds eind januari 2017 het team van BEMEFA tijdelijk komen versterken. Zij is verantwoordelijk voor de dossiers export en de diervoederwetgeving. Griet volgt de communicatie op voor deze dossiers bij het FAVV. Ten slotte neemt Griet ook het secretariaat waar voor KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders).

 

 

Nina Beauprez – Medewerker Communicatie

Nina is het team van BEMEFA tijdelijk komen versterken in februari 2017. Zij zorgt voor de communicatie van BEMEFA, waaronder de uitwerking van de nieuwsbrieven (Beme.Flash en Analyse.Flash), de persberichten en het websitebeheer. Verder staat Nina ook achter de organisatie van evenementen zoals de Algemene Vergadering en de redactie van het jaarverslag. Nina vertegenwoordigt BEMEFA in verschillende communicatiewerkgroepen (VILT, Vegaplan, AMCRA, ...).

contact: communication bemefa be


 
 

Floriane Jacques  Management Assistant Vertalingen

Floriane maakt sinds juli deel uit van het BEMEFA-team. Ze zorgt ervoor dat het vertaalwerk binnen BEMEFA tot een goed einde wordt gebracht. Als management assistant focust Floriane op een degelijke ondersteuning van de technische medewerkers.  Ze behandelt verder de organisatie van alle opleidingen en studiereizen en zorgt eveneens voor de administratieve opvolging van Europese projecten.  

contact: translation@bemefa.be

   

 

 
Hoe ons bereiken

Een wegbeschrijving naar BEMEFA is hier te raadplegen.

 

 

 

Met de steun van

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |