Privacy

Bemefa vindt de bescherming van de privacy van haar leden zeer belangrijk en zal daarom geen bijkomende gegevens aan derden verstrekken dan wat beschikbaar is op deze website.

Elk lid heeft steeds het recht kosteloos inzage te vragen in de gegevens die op hem betrekking hebben en op eenvoudig verzoek zullen onjuiste gegevens worden gecorrigeerd. De leden kunnen hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking, de heer Yvan Dejaegher, directeur-generaal.

Gebruikers die de website raadplegen voor informatieve doeleinden over Bemefa, haar diensten, of verschillende dossiers, dienen geen persoonsgegevens te verstrekken. Pas vanaf het ogenblik dat een gebruiker bepaalde producten en/of publicaties wenst te ontvangen (vb. monsterzakjes, brochures, nieuwsbrief, studies, aanvragen tot lidmaatschap, enz.) kan Bemefa bepaalde persoonsgegevens opvragen (vb. naam, adres, telefoonnummer, e-mail, …).

Bemefa zal deze gegevens vervolgens met de nodige discretie behandelen en opslagen in een beveiligd computerbestand. De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden enkel bewaard om met de gebruiker in kwestie in contact te treden, of hem informatie te bezorgen over de gevraagde producten/publicaties.

Bemefa kan deze privacyverklaring aanpassen ten gevolge van wijzigingen in de privacywetgeving.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |