BEMEFA ontving op donderdag 15/06 van het FAVV een nieuwe stand van zaken met betrekking tot de vogelgriep.

 
De afgelopen dagen is er in België een belangrijke toename van het aantal besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld. Een overzicht van de gevallen:
 
  • 5 uitbraken in België
     − pluimveehandelaar in Oostkamp (West-Vlaanderen),

     − hobbyhouder in Quiévrain (Henegouwen),
     − hobbyhouder in Zuienkerke (West-Vlaanderen),
     − hobbyhouder in Sainte-Ode (provincie Luxemburg),
     − hobbyhouder in Soignies (provincie Henegouwen),
     − hobbyhouder in Wellin (provincie Luxemburg),

  • 4 uitbraken in GH Luxemburg

 

Rond deze besmettingen zijn telkens zones afgebakend waarin een vervoersverbod voor alle pluimvee, andere vogels en broedeieren. In de zones rond de uitbraak in Oostkamp gelden bovendien strikte maatregelen voor de pluimveesector. In de rest van het land blijven de maatregelen van kracht die eerder deze week beslist werden. 
 
In het licht van deze ontwikkeling laat BEMEFA, op vraag van het FAVV, FASE 1 van het Protocol Hygiënemaatregelen in werking treden. BEMEFA vraagt haar leden om de instructies strikt op te volgen, en de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen. 
 
Het FAVV benadrukt dat ze enkel voor de hogervermelde zones een verhoogd risico heeft afgekondigd, en dat dit dus niet nationaal van kracht is.
 
Concreet betekent dit dat leden die zich naar de betrokken zones zouden begeven, worden verzocht volgende punten in acht te nemen:
  • het correct toepassen van bioveiligheidsmaatregelen
  • stalbezoeken zoveel mogelijk beperken
  • het reinigen en ontsmetten van wielen en wielkasten
 
BEMEFA volgt de situatie op de voet op, en houdt u verder op de hoogte.
 
 
Maatregelen als gevolg van de besmetting bij de pluimveehandelaar:
Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Oostkamp worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.  Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap, en zullen ten minste 3 weken behouden blijven.
  • In de beide zones (tot 10km): is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden en gelden een reeks aanvullende maatregelen voor de professionele sector. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. 
  • In het beschermingsgebied (tot 3km): moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Er dient  op professionele bedrijven ook om de 4 dagen een klinisch onderzoek plaats te vinden.

 

Maatregelen als gevolg van de besmettingen bij hobbyhouders:
Rond de besmettingen bij de hobbyhouders is er een tijdelijke bufferzone met een straal van ongeveer 3 km afgebakend. (zie kaart) 
  • In deze bufferzones (tot 3km): is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin  word aangeven hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzones moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

 

Maatregelen die gelden in de rest van het land:
In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd, maar blijven wel de maatregelen behouden die eerder deze week beslist werden. Zo blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten verboden en zijn alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen, …) met pluimvee niet toegelaten. Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden.

BEMEFA's protocol Hygiënemaatregelen

 BEMEFA’s Hoofdprotocol Hygiënemaatregelen 

 Bijlage 1 : Hygiënemaatregelen bij levering voeder in geval van aviaire influenza: uitrustingen

 Bijlage 2 : Algemene regels voor de levering van diervoeders aan landbouwbedrijven bij aviaire influenza

 Bijlage 3 : Voorbeeldregister van een vervoerder

 Bijlage 4 : Specifieke maatregelen gebonden aan de AI-case

 Bijlage 5 : Voorbeeldverklaring reiniging en ontsmetting

 Bijlage 6 : Lijst van tank cleaning stations bij aviaire influenza

 

 Het KB van 05/05/2008 met betrekking tot de maatregelen bij vogelgriep van kracht in België

Arbeidsveiligheid
Ketenoverleg
Antibiotica
Onderzoek

BEMEFA werkte een handboek arbeidsveiligheid uit en een onthaalbrochure voor nieuwe werknemers.

Lees meer over de gedragscode en de werkgroep duurzaamheid van het Ketenoverleg.

BEMEFA werkte eveneens een actieplan antibioticareductie uit.

Deze pagina handelt over onderzoek in onze sector.

 

 

 

Met de steun van

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |