Handboek Stofexplosieveiligheidsdocument

Volgens de ATEX-richtlijn, die de preventie van stofexplosies wettelijk regelt, is elke mengvoederfabrikant verplicht zijn bedrijf onder te verdelen in zones naargelang de risico’s op stofexplosies. Bovendien moeten alle machines een analyse ondergaan in functie van stofexplosie en arbeidsveiligheid.

De implementatie van deze ATEX-ricthlijn is in veel mengvoederbedrijven niet vanzelfsprekend. Daarom heeft BEMEFA een handboek stofexplosieveiligheidsdocument uitgewerkt (zie publicaties) dat in 2012 werd geactualiseerd om de leden nog beter van dienst te kunnen zijn.

 

ERM Studie

De studie van het extern risico van stofexplosie blijkt een belangrijk item bij het verkrijgen van een milieuvergunning. Verschillende bedrijven in de mengvoedersector die een milieuvergunningsaanvraag (of vernieuwingsaanvraag) hebben ingediend, werden geconfronteerd met de vraag om het extern risico van stofexplosie voor hun bedrijf gedetailleerd in te schatten.

De autoriteiten vroegen om dit te berekenen uitgaande van de verschillende maatregelen tegen stofexplosie die het bedrijf genomen had en/ of plande.

BEMEFA heeft bijgevolg een consultant aangesproken om deze eis op sectoraal vlak aan te pakken. Zo werd een model opgesteld waarmee het extern risico eenvoudig kan worden berekend. De berekening gebeurt mits het ingeven van een aantal bedrijfsparameters op vlak van stofexplosieveiligheid. De opmaak van dit model gebeurde niet alleen op basis van literatuurstudie, maar eveneens met behulp van de dataset die BEMEFA via een enquête onder haar leden bekwam.

Daarnaast werkte BEMEFA een online berekeningstool uit, waartoe toegang verleend wordt bij aankoop van het handboek (zie publicaties). De procedure en handleiding van deze berekeningstool vindt u hieronder terug, samen met een opsomming van de voordelen ervan.

 Voordelen
 Handleiding
 Sjabloon van de  berekeningsfile voor secundaire stofexplosies

 

GGO
Convenanten
Energie
Milieuproblematiek

Lees hier meer over GGO's.

Hier komt u te weten hoe BEMEFA u kan helpen met uw energiefactuur.

Lees ook zeker meer over de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |