Nieuws

19.12.2017 - BFA wenst u prettige eindejaarsfeesten!

06.12.2017 - BFA publiceert statistisch jaarverslag 2016 : 50 % van de verwerkte grondstoffen zijn nevenproducten uit voedingsindustrie

Net voor het jaareinde publiceert BFA het statistisch jaarverslag 2016. De mengvoederproductie 2016 kan bestempeld worden als een “vrij normaal jaar” ondanks de ongunstige situatie in het voorjaar van 2016.  BFA onderstreept haar core business : de valorisatie van nevenstromen uit de voedingsindustrie!

Lees het volledige persbericht hier

25.09.2017 - Goed graanjaar resulteert in kwalitatieve graanoogst 2017

Het mycotoxinegehalte van de graanoogst ligt dit jaar, na piekjaar 2016, opnieuw lager. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring die BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoeder-fabrikanten, uitvoert naar de aanwezigheid van mycotoxines in granen onmiddellijk na de oogst (Early Warning). Dit gebeurt in samenwerking met KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders) en Synagra (de beroepsvereniging van graanhandelaars).

Lees het volledige persbericht hier

16.08.2017 - Belgische mengvoedersector breidt controlers op pesticiden uit

BEMEFA heeft sedert 2003 een sectoraal controleplan uitgewerkt voor alle contaminanten die de voedselveiligheid kunnen beïnvloeden. De pesticiden, inclusief Fipronil, maken daar integraal deel van uit. Sinds 2012 wordt er ook gecontroleerd op de aanwezigheid van Fipronil in diervoeders. Alle controles (150 analyses per jaar) waren tot op heden negatief. De controles werden uitgebreid naar eiproducten die bestemd zijn voor gebruik in diervoeder.
 
28.04.2017 - BEMEFA wordt Belgian Feed Association (BFA)

Missie toekomstgericht verfrist, maatschappelijk relevant en internationaal getint -- Tijdens BEMEFA’s Algemene Vergadering van 27 april onthulde voorzitter Frank Decadt de “opgefriste” missie, de nieuwe naam Belgian Feed Association en werd het nieuwe logo bekend gemaakt.

De nieuwe naam moet de sleutelrol die BFA speelt op het internationale forum benadrukken: voedselveiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk relevante thema’s zoals antibioticagebruik blijven lichtgevende bakens voor de toekomststrategie.  BFA moet blijvend haar rol als belangrijke toeleverancier in de dierlijke productie invulling geven.

Lees het volledige persbericht

27.04.2017 - Belgische mengvoederproductie houdt stand in 2016

Meer dan 3,5 miljoen ton bijproducten uit voedingsindustrie opnieuw gevaloriseerd.  BEMEFA onderstreept haar sleutelrol in de circulaire economie -- Net voor haar jaarlijkse Algemene Vergadering kan BEMEFA ook inzicht geven over de productiestatistieken voor mengvoeders in België. De cijfers voor 2015 zijn grondig verwerkt. Voor 2016 gunnen we een eerste blik. De Belgische mengvoedersector heeft 7,2 miljoen ton diervoeders geproduceerd in 2016. Dit is een stagnatie ten opzichte van 2015. De varkensvoeders blijven, ondanks een licht dalende trend,  met meer dan 50 %  de hoofdmoot.

Lees het volledige persbericht

13.03.2017 - Mengvoedersector realiseert forse reductie antibioticagebruik in 2016

Binnen de antibioticaproblematiek heeft ook de mengvoedersector de ambitieuze doelstellingen van AMCRA onderschreven. Naast de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020, zou tegen 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderen. BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, ziet dat de extra inspanningen die in 2015 werden geleverd (bijkomende maatregelen) de eerste vruchten afwerpen: het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders is gedaald met maar liefst 36% ten opzichte van het referentiejaar 2011 (in vleesvarkensvoeders zelfs met meer dan 50%). 

Lees het volledige persbericht

Persberichten
Verklaringen
Updates
Interessante links

Klik hier om de persberichten te raadplegen die BEMEFA heeft gepubliceerd.

Lees hier de verklaringen die BEMEFA heeft gepubliceerd.

De recente website aanpassingen kan u hier nalezen.

Meer weten over onze sector? Hier hebben we enkele interessante links verzameld.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |