Nieuws

08.06.2018 - Deelnemers derde Jongerencongres debatteren over precisievoeding

Na de succesvolle edities van de afgelopen twee jaar, organiseerden de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), Belgian Feed Association (BFA) en Feed Design Lab (FDL) op donderdagmiddag 7 juni 2018 opnieuw een zeer geslaagd en interactief jongerencongres.  

Klik hier voor het volledige persbericht

04.05.2018 - Uitnodiging Jongerencongres 'Levert personalized feeding iets op voor de diervoedersector?' d.d. 7 juni 2018

Op donderdag 7 juni 2018 organiseren de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), Belgian Feed Association (BFA) en Feed Design Lab (FDL) alweer het 3e Jongerencongres! Geïnteresseerd en jonger dan 40 jaar? 

Klik hier voor het volledige programma en het inschrijvingsfomulier

 
26.04.2018 - 60% minder antibiotica in dierenvoeders: Belgische mengvoedersector pioniert en toont de weg

Tijdens BFA’s Algemene Vergadering van 26 april bevestigt de voorzitter Frank Decadt de steengoede resultaten m.b.t. de reductie in het gebruik van antibiotica in de mengvoeders en onderstreept het cruciaal belang van het autocontrolesysteem geïmplementeerd door de fabrikanten om de voedselveiligheid te garanderen.

Lees hier het volledige persbericht

13.03.2018 - OPEN BRIEF - AUTOCONTROLE IN DE VOEDSELKETEN WERKT: DUIZENDEN BEDRIJVEN INVESTEREN ELKE DAG IN VOEDSELVEILIGHEID

Vanaf de oprichting van het Voedselagentschap FAVV in 2000 hebben duizenden operatoren  bedrijvig in de voedselketen zwaar geïnvesteerd in voedselveiligheid.

Meer dan 34 sectoren hebben een autocontrolegids laten valideren door het FAVV.

Lees hier de volledige open brief.

21.02.2018 - Mengvoedersector realiseert doelstelling: reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!

Binnen de antibioticaproblematiek voor de volledige dierlijke productie heeft ook de mengvoedersector de ambitieuze doelstellingen van AMCRA onderschreven. Naast de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020, zou tegen eind 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderd zijn. BFA, de Belgian Feed Association, ziet dat de extra inspanningen die werden geleverd (bijkomende maatregelen) hun vruchten afgeworpen hebben: het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders is gedaald met maar liefst 53% ten opzichte van het referentiejaar 2011. OBJECTIEF GEHAALD!

Lees het volledige persbericht hier

19.12.2017 - BFA wenst u prettige eindejaarsfeesten!

06.12.2017 - BFA publiceert statistisch jaarverslag 2016 : 50 % van de verwerkte grondstoffen zijn nevenproducten uit voedingsindustrie

Net voor het jaareinde publiceert BFA het statistisch jaarverslag 2016. De mengvoederproductie 2016 kan bestempeld worden als een “vrij normaal jaar” ondanks de ongunstige situatie in het voorjaar van 2016.  BFA onderstreept haar core business : de valorisatie van nevenstromen uit de voedingsindustrie!

Lees het volledige persbericht hier

25.09.2017 - Goed graanjaar resulteert in kwalitatieve graanoogst 2017

Het mycotoxinegehalte van de graanoogst ligt dit jaar, na piekjaar 2016, opnieuw lager. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring die BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoeder-fabrikanten, uitvoert naar de aanwezigheid van mycotoxines in granen onmiddellijk na de oogst (Early Warning). Dit gebeurt in samenwerking met KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders) en Synagra (de beroepsvereniging van graanhandelaars).

Lees het volledige persbericht hier

16.08.2017 - Belgische mengvoedersector breidt controlers op pesticiden uit

BEMEFA heeft sedert 2003 een sectoraal controleplan uitgewerkt voor alle contaminanten die de voedselveiligheid kunnen beïnvloeden. De pesticiden, inclusief Fipronil, maken daar integraal deel van uit. Sinds 2012 wordt er ook gecontroleerd op de aanwezigheid van Fipronil in diervoeders. Alle controles (150 analyses per jaar) waren tot op heden negatief. De controles werden uitgebreid naar eiproducten die bestemd zijn voor gebruik in diervoeder.
 
28.04.2017 - BEMEFA wordt Belgian Feed Association (BFA)

Missie toekomstgericht verfrist, maatschappelijk relevant en internationaal getint -- Tijdens BEMEFA’s Algemene Vergadering van 27 april onthulde voorzitter Frank Decadt de “opgefriste” missie, de nieuwe naam Belgian Feed Association en werd het nieuwe logo bekend gemaakt.

De nieuwe naam moet de sleutelrol die BFA speelt op het internationale forum benadrukken: voedselveiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk relevante thema’s zoals antibioticagebruik blijven lichtgevende bakens voor de toekomststrategie.  BFA moet blijvend haar rol als belangrijke toeleverancier in de dierlijke productie invulling geven.

Lees het volledige persbericht

Persberichten
Verklaringen
Updates
Interessante links

Klik hier om de persberichten te raadplegen die BFA heeft gepubliceerd.

Lees hier de verklaringen die BFA heeft gepubliceerd.

De recente website aanpassingen kan u hier nalezen.

Meer weten over onze sector? Hier hebben we enkele interessante links verzameld.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |