Nieuws

13.03.2017 - Mengvoedersector realiseert forse reductie antibioticagebruik in 2016

Binnen de antibioticaproblematiek heeft ook de mengvoedersector de ambitieuze doelstellingen van AMCRA onderschreven. Naast de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020, zou tegen 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderen. BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, ziet dat de extra inspanningen die in 2015 werden geleverd (bijkomende maatregelen) de eerste vruchten afwerpen: het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders is gedaald met maar liefst 36% ten opzichte van het referentiejaar 2011 (in vleesvarkensvoeders zelfs met meer dan 50%). Lees het persbericht...

29.12.2016 - Mycotoxinen: geringe aantasting van de maïsoogst 2016

In de lagere maïsproductie van 2016 zien we verlaagde gehaltes aan mycotoxinen. Toch blijft waakzaamheid geboden. Dat is het besluit van de jaarlijkse monitoring die BEMEFA uitvoerde met Synagra (de vereniging van graanhandelaars). Lees er meer over in het persbericht.

01.12.2016 - Mengvoedersector bouwt mee aan circulaire economie

Naar aanleiding van de 2de Vlaamse Klimaat- en Energietop op 1 december 2016, engageert BEMEFA, de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten zich om haar steentje bij te dragen tot circulaire economie via minder uitscheiding, betere basiskennis en meer lokaal gebruik van nevenstromen. Lees meer.

Persberichten
Verklaringen
Updates
Interessante links

Klik hier om de persberichten te raadplegen die BEMEFA heeft gepubliceerd.

Lees hier de verklaringen die BEMEFA heeft gepubliceerd.

De recente website aanpassingen kan u hier nalezen.

Meer weten over onze sector? Hier hebben we enkele interessante links verzameld.

 

 

 

Met de steun van

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |