Internationale kwaliteitssystemen

Naast voedselveiligheid speelt ook het kwaliteitsaspect een belangrijke rol in onze sector. Naast de uitwisselbaarheid met GMP+ heeft BEMEFA door de jaren heen verschillende overeenkomsten gesloten met internationale kwaliteitssystemen, waarvan hieronder een overzicht.

 

FEFAC - European Feed Manufactures Federation

De Europese gids voor de veiligheid van dierenvoeders (EFMC - European Feed Manufacturers Code) werd in 2007 goedgekeurd. Het Europese Permanent Comité was van oordeel dat de gids paste in het kader van de nieuwe Europese regeling, 'EU Feed Hygiene' en meer bepaald in het kader van verplichtingen rond traceerbaarheid en gevarenanalyse van voedermiddelen. Meer info kan u terugvinden via de website van FEFAC.

 

 

IFSA – International Feed Safety Alliance

Vier organisaties – het Britse AIC, het Belgische OVOCOM vzw, het Nederlandse PDV en het Duitse QS – hebben samen met FEFAC het International Feed Safety Alliance (IFSA) opgezet. Hiermee wensen de organisaties te voldoen aan de behoefte aan de wereldwijde harmonisatie van borgingssystemen. Deze internationale gemeenschappelijke standaard voor de veiligheid van dierenvoeders is sinds 2004 een feit en publiceerde meteen de IFIS-standaard met bijhorende Rules of Certification.

Het hoeft echter geen betoog dat één gemeenschappelijke standaard tal van voordelen biedt. Het komt de internationale voedsel- en voederveiligheid ten goede, evenals de traceerbaarheid. En de kostprijs daalt bovendien aanzienlijk.

Concreet betekent dit dat leveranciers van grondstoffen bestemd voor de mengvoederindustrie over heel de wereld vanaf januari 2007 IFIS-gecertificeerd moeten zijn. Leveranciers worden met andere woorden niet meer geconfronteerd met nationale eisen en barrières indien ze IFIS-gecertificeerd zijn.

 

KAT - Duits kwaliteitssysteem voor eieren

In juli 2012 ondertekende BEMEFA een uitwisselbaarheidsovereenkomst met KAT, het Duitse kwaliteitssysteem voor eieren. Deze overeenkomst bevat onder andere de frequentie van de audits, de uitwisselbaarheid van analyseresultaten en de vereisten voor de KAT-certificering. Belangrijk om weten is ook dat er jaarlijks een evaluatiemoment plaatsvindt tussen beide partijen. Neem zeker een kijkje op www.was-steht-auf-dem-ei.de om meer te weten te komen over KAT.  

 

Overeenkomst tussen BEMEFA & KAT (In het Engels)
Uitwisselbaarheidsovereenkomst BEMEFA - KAT (versie mei 2016)
Uitwisselbaarheidsovereenkomst BEMEFA - KAT (versie mei 2016 - wijzigingen zichtbaar)
Lijst van KAT-gecertificeerde bedrijven (In het Engels)
 
Lijst erkende OCI’s en auditoren lastenboeken plantaardig – KAT – HFA (update februari 2017)

 Lijst van deelnemers (diervoederfabrikanten) aan het KAT-systeem
 Certificaat (In het Engels)

 

QS - Duits controlesysteem Qualität und Sicherheit

Dit Duitse ketenbewakingssysteem werd in 2002 in het leven geroepen. Aangezien Duitsland een belangrijk exportland is voor mengvoeders en grondstoffen, werd in 2004 geijverd voor een uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen QS, BEMEFA en Ovocom. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd, zodanig dat Belgische mengvoederfabrikanten aan QS-bedrijven kunnen leveren zonder bijkomende audit.

Om als GMP-gecertificeerde onderneming (sinds 2015 Feed Chain Alliance) diervoeders aan een QS-gecertificeerde onderneming te leveren, dient u geregistreerd te zijn in de QS databank. Let op: deze verplichting is ook van toepassing op GMP-gecertificeerde transporteurs die producten vervoeren in opdracht van een GMP-gecertificeerde onderneming!

 Aanmeldingsprocedure QS-systeem. U kunt eveneens contact opnemen met Lisa Krämer (lisa kraemer q s de) of Simone Hoogen (simone hoogen q s de).
 Het gebruik van additieven en voormengsels in het QS systeem (in het Engels)
 QS-richtlijnen rond productspecifieke markering / etikettering om bedrijven te helpen hun goederen correct te etiketteren (In het Duits)
 
Aanvullende overeenkomst (In het Engels)

 

Lastenboeken
Export
Verzekeringen

Meer informatie over de lastenboeken die BEMEFA heeft opgesteld, kan u hier lezen.

BEMEFA helpt u graag bij uw exportdossiers, klik hier voor meer informatie.

Geïnteresseerd in de verzekeringen die BEMEFA aanbiedt? Klik dan hier.

 

 

 

Met de steun van

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |