Hoe lid worden?

U kunt uw lidmaatschap in vijf eenvoudige stappen bevestigen: 

Stap 1: Controleer of u aan de vereiste voorwaarden voor het lidmaatschap voldoet en raadpleeg onze statuten

Stap 2: Vul het aanvraagformulier in

Stap 3: Vul het document verkoopcijfers in (nodig voor verkoopstatistieken en het bepalen van uw bijdragen)

Stap 4: Neem een kopie van uw FCA-certificaat (Feed Chain Alliance - voorheen GMP)

Stap 5: Stuur het aanvraagformulier, samen met het document “verkoopcijfers” en kopie van uw FCA-certificaat op naar BEMEFA (Gasthuisstraat 31 te 1000 Brussel).

 

Van zodra wij uw aanvraag ontvangen, wordt dit voorgelegd aan onze Raad van Bestuur (de datum van onze eerstvolgende Raad van Bestuur vindt u hier terug). Vervolgens zal een van onze medewerkers u zo snel mogelijk contacteren met bijkomende informatie.

 

Voorwaarden lidmaatschap

Om lid te worden van BEMEFA dient u volgens onze statuten:    

  

1. een natuurlijk/rechtspersoon te zijn, houder van een door de bevoegde overheid afgeleverde erkenning/registratie voor het in hoofdzaak fabriceren, invoeren of het laten fabriceren door een derde, van dierenvoeders en/of toevoegingsmiddelen;

2. de huidige standregelen aanvaarden;

3. over een FCA-certificaat te beschikken (Feed Chain Alliance, voorheen GMP);

4. aanvaard te worden door de Raad van Bestuur;

5. de bijdrage betalen in de door de Raad van Bestuur vastgestelde termijn;

6. aan de vereniging het eigendomsrecht te erkennen over de informatie die BEMEFA aan haar leden doorstuurt en deze niet verder verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de vereniging.

 

 

 

Steunend lid worden

U bent geen mengvoederfabrikant, maar wenst ook lid te worden van BEMEFA? Geen probleem! Wij voorzien eveneens de mogelijkheid om steunend lid te worden van BEMEFA. Indien deze formule u interesseert, kunt u vrijblijvende informatie opvragen via info bemefa be.

 

 

Ledenlijst
Ledenvergadering
Verkoopcijfers

Alle vestigingseenheden van onze leden worden alfabetisch opgenomen onder de rubriek ledenlijst.

Meer informatie over de ledenvergaderingen die BEMEFA organiseert, vindt u hier terug.

Leden kunnen hun maandelijkse verkoopcijfers hier ingeven.

De verkoopstatistieken die op basis hiervan worden opgesteld vindt u terug onder deze rubriek.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |