GGO

 Kom alles te weten over GGO's in onze fact sheet

 

Is maïs GGO-vrij?

Naar aanleiding van een Frans GGO-onderzoek op maïs, verschenen in september 2012, kregen sommige BEMEFA-leden de vraag van klanten veehouders om aan te tonen dat de maïs in de mengvoeders wel degelijk GGO-vrij is.

Als reactie hierop stelde BEMEFA in naam van de sector een antwoord op dat de leden hier kunnen raadplegen en gebruiken. Het komt er namelijk op neer dat we als mengvoederfabrikant niet kunnen attesteren dat de maïs GGO-vrij is om redenen die eveneens in het document worden toegelicht!
 

Toepassingsgids GGO-regelgeving

 De gids over de reglementering (versie 2) met betrekking tot het gebruik van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) in de agrovoedingsindustrie is bestemd voor alle professionelen uit de agrovoedingsindustrie en behandelt op praktische wijze de verschillende maatregelen die genomen moeten worden om aan de wetgeving te voldoen.

Deze gids is het resultaat van een samenwerking tussen BEMEFA, COMEOS (Belgische Federatie van de Distributie-ondernemingen), FEVIA (Federatie Voedingsindustrie) en de bevoegde Belgische overheidsinstanties (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en FAVV).
 

Aankoop soja non-GM

In 2006 heeft BEMEFA het initiatief genomen om een platform Maatschappelijk Verantwoorde Diervoederstromen op te richten om enerzijds een standaard uit te werken voor duurzame diervoederstromen en anderzijds een actieplan uit te werken om de afhankelijkheid van ingevoerde (niet-Europese) eiwitten te verminderen.

BEMEFA koopt sinds 2009 collectief mv-soja aan. Een deel hiervan is RTRS, het andere deel duurzame soja wordt net zoals RTRS gecertificeerd door onafhankelijke instellingen, maar hoort niet te voldoen aan alle 98 indicatoren. Er werd echter een stappenplan uitgewerkt door BEMEFA waarin progressief de overstap wordt gemaakt van duurzame soja naar RTRS soja. Naast het aantal indicatoren wordt ook de hoeveelheid aangekochte mv-soja opgetrokken. Sinds 2013 heeft BEMEFA een overeenkomst gesloten met een retailer om eveneens non-GM RTRS soja aan te kopen. In 2013 engageerden beide partijen zich om 3.000 ton non-GM soja aan te kopen, een hoeveelheid die wordt opgetrokken naar 8.000 ton. Voor 2014 werd 8.000 ton aangekocht. BEMEFA is momenteel de onderhandelingen aan het voeren voor de periode 2015-2016.

Meer weten over de aankoop van duurzame soja in de Belgische mengvoedersector? Raadpleeg dan zeker onze pagina over het platform Maatschappelijk Verantwoorde Diervoederstromen.

 

Convenanten
Energie
Stofexplosie
Milieuproblematiek

Hier komt u te weten hoe BEMEFA u kan helpen met uw energiefactuur.

Hier kan u meer informatie over het thema stofexplosie raadplegen.

Lees ook zeker meer over de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |