BEMEFA en Scholt Energy Control - Energieke samenwerking

 BEMEFA en Scholt Energy Control, energieleverancier voor de zakelijke markt in Nederland en België, hebben begin maart 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarbij zal BEMEFA als adviseur optreden en geïnteresseerde leden in contact brengen met Scholt.

Scholt Energy Control is al enkele jaren een van de grootste leveranciers aan de meng- en diervoederindustie in Nederland. In samenwerking met BEMEFA biedt Scholt Energy Control aan de BEMEFA-leden een uniek concept, waarbij elektriciteit gespreid wordt ingekocht over de dagmarkt BELPEX en de termijnmarkt ENDEX. Hiermee krijgen BEMEFA-leden gemak en zekerheid bij de inkoop van elektriciteit met vooruitzichten tot aanzienlijke besparingen.

De stroom die wordt afgenomen via Scholt Energy Control is 100% gecertificeerd en geheel afkomstig uit Belgische hernieuwbare energiebronnen.

BEMEFA-leden vinden hierbij meer informatie.

 

Energie Auditconvenant

Het Energie Auditconvenant is erop gericht zoveel mogelijk industriële eindverbruikers van energie vooraanstaand worden en blijven op het vlak van energie-efficiëntie. Daartoe moeten de aangesloten ondernemingen op basis van een energieplan energiebesparende maatregelen treffen. Zij leveren daarmee een bijdrage aan de realisatie van de Vlaamse CO2 doelstellingen. Er zijn 5 leden van BEMEFA ingeschreven in dit Auditconvenant.

In de Commissie Auditconvenant zetelen alle federaties van wie er leden aan het auditconvenant deelnemen. De Commissie helpt bij het sturen van de invulling van het auditconvenant en bespreekt / evalueert de knelpunten, aanvullende activiteiten, samenwerkingsverbanden en betwistingen.

De jaarverslagen van de Commissie Auditconvenant kunnen hier geraadpleegd worden.

 Artikel: Lessons learnt from two long-term agreements on energy-efficiency in industry in Flanders, Belgium
 Vervolgproject Auditconvenant
 Jaarverslag 2014 Verificatiebureau Auditconvenant Vlaanderen
 

 

GGO
Convenanten
Stofexplosie
Milieuproblematiek

Lees hier meer over GGO's.

Hier kan u meer informatie over het thema stofexplosie raadplegen.

Lees ook zeker meer over de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |