Sectoraal Preventieplan Verpakkingen

Sinds 1998 geeft BEMEFA haar leden de gelegenheid deel te nemen aan het Sectoraal Preventieplan Verpakkingen. De mengvoederbedrijven die meer dan 10 ton verpakkingsafval op de Belgische markt brengen, kunnen via het sectoraal plan van BEMEFA voldoen aan hun verplichting een preventieplan met betrekking tot verpakkingsreductie voor te leggen. Het opstellen van dit plan kan uiteraard ook op individuele basis gebeuren. Leden van BEMEFA kunnen driejaarlijks aangeven of zij plichtig zijn en of zij (gratis) willen deelnemen aan het sectoraal plan.

Aan het plan 2007-2010 namen 26 leden deel, waarvan 6 voormengselfabrikanten. De evaluatie in 2006 bevestigde dat de mengvoedersector veel inspanningen levert om de hoeveelheid verpakkingen te beperken. In verschillende bedrijven wordt stilaan een plafond bereikt, waardoor verdere besparingen op verpakking moeilijk worden. De nadruk bij het plan 2007-2010 lag dan ook op het handhaven van dit lage niveau aan verpakkingsvolume.

Als gevolg van een nieuw samenwerkingsakkoord vanaf 2009 werd de drempel voor deelname aan het preventieplan 2011-2013 opgetrokken naar 100 ton verpakkingen op de Belgische markt (i.p.v. 10 ton). Meer uitleg hieromtrent kunt u terugvinden op www.ivcie.be.

Het huidige Preventieplan Verpakkingen loopt van 2013 tot 2016

 De IVCIE (Interregionale VerpakkingsCommissIE) heeft een brochure uitgegeven met als titel "Uw verpakkingen, Uw verantwoordelijkheid". Hierin vindt u bijkomende informatie over het Preventieplan verpakkingen, alsook een overzicht van de wettelijke verplichtingen.
 

 

Laag-nutriëntenconvenant

De details van het Laag-nutriëntenconvenant kan u hier vinden.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |